SECCIÓN CURTÍSIMAS

A Sección Curtísimas do Redondela en Curto 2018, recolle  aquelas curtametraxes que, non tendo o tempo de duración mínimo para formar parte da Sección oficial do festival de curtametraxes, poderían ser de interese para o público .